POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych poprzez sklep internetowy, funkcjonujący pod adresem www.cupofnature.pl (zwany dalej „Sklepem Internetowym” lub „Serwisem”).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz Operatorem/Administratorem danych osobowych jest Jadwiga Szewczyk, prowadząca działalność nierejestrowaną z siedzibą w miejscowości Dwórzno 13/1, 11-220 Dwórzno, adres poczty elektronicznej: szewmonika@gmail.com
 3. Operator jest Administratorem danych osobowych Klienta w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. zakładanie konta w Sklepie Internetowym;
  2. realizacja zamówień w Sklepie Internetowym;
  3. przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów;
  4. obsługa zapytań poprzez formularz kontaktowy;
  5. prowadzenie newslettera;
  6. prowadzenie systemu komentarzy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§ 2 Wybrane metody ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora

 1. Administrator zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator w celu ochrony danych okresowo zmienia swoje hasła administracyjne i regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 4. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: hekko.pl. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 5. Firma hostingowa:
  1. stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa);
  2. stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze);
  3. stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS);
  4. stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring);
  5. stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji);
  6. stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.);
  7. powołała Inspektora Ochrony Danych.

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą oraz dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, w celu dostarczenia zamówionego towaru;
  2. banki, w celu realizacji płatności za towar;
  3. operatorzy płatności, gdy Klient Sklepu Internetowego wybierze płatność systemem Przelewy24 (przelewy24.pl), jego dane przekazywane są w celu realizacji płatności spółce PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
  4. firma hostingowa;
  5. usługi księgowe.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3.  Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do własnych danych osobowych – podstawa prawna: art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna: art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO;
  5. przeniesienia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych ( podstawa prawna: art. 21 RODO) w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Klienta interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Klient, w przypadku naruszenia jego praw dotyczących ochrony danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu i składania zamówień.
 7. W stosunku do Klienta mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie są przesyłane poza teren Unii Europejskiej.
 9. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

§ 4 Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§ 5 Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Cookies „stałe” to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 10. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której się używa i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Microsoft Edge;
  2. Internet Explorer;
  3. Google Chrome;
  4. Safari;
  5. Mozilla Firefox;
  6. Opera;
  7. Android (urządzenia mobilne);
  8. Safari – iOS (urządzenia mobilne);
  9. Windows Phone (urządzenia mobilne).
 11. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym Klienci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem 7 dni.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych poprzez sklep internetowy, funkcjonujący pod adresem www.cupofnature.pl (zwany dalej „Sklepem Internetowym” lub „Serwisem”).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz Operatorem/Administratorem danych osobowych jest: „Cup of Nature” Monika Szewczyk, siedziba firmy: Dwórzno 13/1, 11-220 Górowo Iławeckie, adres poczty elektronicznej: szewmonika@gmail.com
 3. Operator jest Administratorem danych osobowych Klienta w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. zakładanie konta w Sklepie Internetowym;
  2. realizacja zamówień w Sklepie Internetowym;
  3. przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów;
  4. obsługa zapytań poprzez formularz kontaktowy;
  5. prowadzenie newslettera;
  6. prowadzenie systemu komentarzy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§ 2 Wybrane metody ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora

 1. Administrator zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator w celu ochrony danych okresowo zmienia swoje hasła administracyjne i regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 4. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: hekko.pl. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 5. Firma hostingowa:
  1. stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa);
  2. stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze);
  3. stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS);
  4. stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring);
  5. stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji);
  6. stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.);
  7. powołała Inspektora Ochrony Danych.

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą oraz dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, w celu dostarczenia zamówionego towaru;
  2. banki, w celu realizacji płatności za towar;
  3. operatorzy płatności, gdy Klient Sklepu Internetowego wybierze płatność systemem Przelewy24 (przelewy24.pl), jego dane przekazywane są w celu realizacji płatności spółce PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
  4. firma hostingowa;
  5. usługi księgowe.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3.  Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do własnych danych osobowych – podstawa prawna: art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna: art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO;
  5. przeniesienia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych ( podstawa prawna: art. 21 RODO) w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Klienta interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Klient, w przypadku naruszenia jego praw dotyczących ochrony danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu i składania zamówień.
 7. W stosunku do Klienta mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie są przesyłane poza teren Unii Europejskiej.
 9. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

§ 4 Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§ 5 Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Cookies „stałe” to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 10. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której się używa i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Microsoft Edge;
  2. Internet Explorer;
  3. Google Chrome;
  4. Safari;
  5. Mozilla Firefox;
  6. Opera;
  7. Android (urządzenia mobilne);
  8. Safari – iOS (urządzenia mobilne);
  9. Windows Phone (urządzenia mobilne).
 11. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym Klienci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem 7 dni.